Lege127_2019 privind sistemul public de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Codul de etica si conduita al functionarilor publici
Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de
muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările si completările ulterioare;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au ciontribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare;
Decret-Lege nr. 118 din 30 marie 1990 ( republicat) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 49 din 29 iulie1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 44 din 1 iulie 1994(republicată) privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 109 din 3 mai 2005 (republicată) privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreti sau executanți din România;
Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României;
Legea nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare;