Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud

Municipiul Bistrița, Str. Bd-ul Republicii, Nr. 22 Județul Bistrița-Năsăud
Telefon: 0263 / 232.095,  0263 / 216.460 Fax: 0263 / 215.419
E-mail: pensii.bistrita@cnpp.ro | Pagina de internet: http://www.cjpbn.ro


Înregistrare cerere pentru acordarea pensiei naționale/internaționale
Prezentare adeverință studii de către beneficiarul pensiei de urmaș
Înregistrare cereri de recalculare pensie
Telefon:
0263/219279 E-mail: roxana.avram@cnpp.ro, andreea.deme@cnpp.ro


Pensii internaționale
Telefon:
0263/219.319; 0263/232095 interior 227; 0263/216460/ interior 227 E-mail: bistrita.pi@cnpp.ro


Plați pensii (plăți restante, certificate de viață, conturi bancare, rețineri din pensii, pensii sistate)
Telefon:
0263/232095/ interior 133, 134, 0263/216460/ interior 133,134 E-mail: platipensii.bn@cnpp.ro


Contracte de asigurare socială (încheiere; reziliere)
Eliberare „CNPAS” necesar desfășurării de activități sezoniere în GERMANIA

Eliberare adeverințe cu stagiul de cotizare
Plată ajutor de deces pentru persoanele care aveau calitatea de SALARIAT/ASIGURAT Ia data decesului
Telefon:
0263/232095/ interior 123; 0263/216460/ interior 123 E-mail: mariana.balanean@cnpp.ro, otilia.roman@cnpp.ro


Accidente de Muncă și Boli Profesionale
Telefon: 0263/211.628 Fax: 0263/211.628 E-mail: bistrita.ambp@cnpp.ro


Acordare ajutor de deces pensionar sau membru al familiei acestuia
Telefon:
0263/232.095/ interior 121, 0263/216.460/int.121 E-mail: platipensii.bn@cnpp.ro, pensii.bistrita@cnpp.ro


Cabinet Expertiză Medicală Bistrița
Telefon: 0263/233.881 E-mail: expertiza.bistrita@cnpp.ro

Cabinet Expertiză Medicală Năsăud
Telefon: 0263/361.350  Email: expertiza.nasaud@cnpp.ro


Adresă de email transmitere copie carte de identitate - identitate.bistrita@cnpp.ro

Prin alegerea modalității de transmitere electronică a copiei după cartea de identitate,  solicitantul serviciului public își asumă riscurile legate de comunicarea electronică, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, întârzierea în primirea datelor și alte evenimente similare, care țin de circulația datelor prin internet. Autoritatea publică nu răspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operațional. În cazul în care nu primiți mesaj de confirmare în maxim 48 de ore de la data transmiterii e-mailului, vă recomandăm să vă adresați telefonic la numărul 0263-232.095.

Pentru transmiterea copiei cărții de identitate apasați aici.