COMUNICAT referitor la aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În atenția angajatorilor și a persoanelor angajate care doresc să solicite înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată/anticipată parțială sau pensie de invaliditate.

Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).
Facem precizarea că, în cazul persoanelor care desfăşoară concomitent activitate la mai mulţi angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverinţe eliberate de fiecare angajator în parte.

Vizualizare COMUNICAT REFERITOR LA APLICAREA UNITARĂ A PREVEDERILOR LEGII NR. 76/2022 PENTRU COMPLETAREA ART. 106 DIN LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII