În cadrul strategiei aprobate, Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud urmăreşte:

  •      optimizarea cheltuielilor;
  •  actualizarea sistemului informatic integrat (date, aplicaţii, comunicare);
  •  acordarea corectă şi la timp a prestaţiilor;
  •  reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor;
  •  îmbunătăţirea relaţiilor cu publicul şi a comunicării cu beneficiarii (persoane fizice şi persoane juridice);  îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii prin utilizarea mijloacelor electronice şi actualizarea site-ului institutiei;
  •  dezvoltarea comunicării cu mass-media şi cu instituţiile publice locale în vederea asigurării unei imagini corecte a CJP Bistrița-Năsăud în ceea ce priveşte rolul şi atribuţiile acesteia.