Informatii privind asigurarea pentru AMBP
Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:
a) Prestaţii şi servicii pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
b) Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională;
c) Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
d) Indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
e) Compensaţie pentru atingerea integrităţii;
f) Despăgubiri în caz de deces;
g) Rambursări de cheltuieli.
h) Pensie de invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;
i) Pensie de urmas in cazul decesului ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala.
Toate aceste prestatii se acorda doar in cazul in care a fost confirmat accidentul de munca sau boala profesionala.

Precizari referitoare la recuperarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala in conformitate cu prevederile legii nr. 346/2002 republicata, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, modificata prin OUG nr. 103/2017.

Documentele justificative necesare recuperarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sunt urmatoarele:

1.cerere privind solicitarea drepturilor, conform- Anexa-1(editabil); Anexa-1(PDF)
2.centralizator privind certificatele de concediu medical- Anexa-2(editabil); Anexa-2(PDF)
3.adeverinta privind castigul brut realizat lunar- Anexa-3(editabil); Anexa-3(PDF)
4.exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicita recuperarea), precum si cele cu valoare “0” de recuperat (C.M. initiale suportate doar de catre angajator);
5.concediile medicale completate cu codurile 02, 03, 04 si 10 care au fost depuse la casele de asigurari de sanatate, dupa caz;
6.declaratia D112+Anexa 1.1., Anexa 1.2.+ recipisa cu validarea declaratiei D112- declaratia aferenta lunii in care se platesc veniturile/indemnizatiile;
7.delegatie/imputernicire salariat pentru depunere documente;
8.C.I.- salariat/delegat.

Indemnizatiile se recupereaza dupa depunerea si inregistrarea la CJP BN a urmatoarelor documente:

-pentru accidente de munca- proces-verbal de cercetare a evenimentului, FIAM, rreferatul de avizare emis de ITM, intocmite si /sau avizate potrivit Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;

-pentru boli profesionale-fisa BP2, proces-verbal de cercetare, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta, respectiv directia de sanatate publica sau adeverinta de confirmare emisa de DSP pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii.

Documentele se verifica de Compartimentul AMBP dupa care se depun la Registratura CJP BN, de luni pana joi intre orele 08,30-16,00 si vineri intre orele 08,30-14,00.