Criterii de acordare bilete de tratament 2023

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

a) pensionar al sistemului public de pensii;

b) asigurat at sistemului public de pensii;

c) beneficiar at prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul ta bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii şi care dovedesc existenta unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.