Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud

Municipiul Bistrița, Str. Bd-ul Republicii, Nr. 22 Județul Bistrița-Năsăud
Telefon: 0263 / 232.095 0263 / 216.460 Fax: 0263 / 215.419
E-mail: pensii.bistrita@cnpp.ro | Pagina de internet: http://www.cjpbn.ro


Înregistrare cerere pentru acordarea pensiei naționale/internaționale
Prezentare adeverință studii de către beneficiarul pensiei de urmaș
Înregistrare cereri de recalculare pensie
Telefon:
0263/219279 E-mail: roxana.avram@cnpp.ro, andreea.deme@cnpp.ro


Pensii internaționale
Telefon:
0263/232095; 0263/216460/ interior 227 E-mail: bistrita.pi@cnpp.ro


Plați pensii (plăți restante, certificate de viață, conturi bancare, rețineri din pensii, pensii sistate)
Telefon:
0263/232095/ interior 133, 134, 0263/216460/ interior 133,134 E-mail: platipensii.bn@cnpp.ro


Contracte de asigurare socială (încheiere; reziliere)
Eliberare „CNPAS” necesar desfășurării de activități sezoniere în GERMANIA

Eliberare adeverințe cu stagiul de cotizare
Plată ajutor de deces pentru persoanele care aveau calitatea de SALARIAT/ASIGURAT Ia data decesului
Telefon:
0263/232095/ interior 123; 0263/216460/ interior 123 E-mail: mariana.balanean@cnpp.ro, otilia.roman@cnpp.ro


Accidente de Muncă și Boli Profesionale
Telefon: 0263/211628 Fax: 0263/211628 E-mail: bistrita.ambp@cnpp.ro


Acordare ajutor de deces pensionar sau membru al familiei acestuia
Telefon:
0263/232095/ interior 121, 0263/216460/int.121 E-mail: platipensii.bn@cnpp.ro, pensii.bistrita@cnpp.ro


Cabinet Expertiză Medicală Bistrița
Telefon: 0263/233881 E-mail: expertiza.bistrita@cnpp.ro

Cabinet Expertiză Medicală Năsăud
Telefon: 0263/361350  Email: expertiza.nasaud@cnpp.ro