COMUNICAT REFERITOR LA UNELE MĂSURI ADOPTATE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 7.567 lei.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, câştigul salarial mediu net utilizat la calculul impozitului pe venitul din pensii de serviciu este de 4.426 lei.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2023, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

  • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  7.567 lei;
  • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei.