Comunicat - Referitor la Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1089 din 04.12.2023, precizări cu privire la cumulul pensiei cu salariul

Potrivit dispoziţiilor art.46 alin.(1) şi (2) din Legea nr.360/2023:
(1) Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţii privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute în anexa nr.5.
(2)Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie prevăzute la alin.(1) pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al agajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 ani.

Citiți aici comunicatul integral: Modificari in domeniul pensiilor - ian. 2024