Comunicat - Modificări în domeniul pensiilor OUG 115-2023

Referitor la aplicarea OUG nr.115/2023 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1139/15.12.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, formulăm următoarele precizări:


I. Potrivit art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2023, începand cu 1 ianuarie 2024, nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023 se majorează cu 13,8% pentru:
a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990
b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991
c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994
d) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999
e) indemnizațiile prevăzute de O.G. nr. 105/1999
f) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002
g) indemnizațiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004
h) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare.

II. Conform art. XII din O.U.G. nr. 115/2023, în anul 2024 se menţin in plata la nivelul acordat/cuvenit pentru tuna decembrie 2023 indemnizatia prevazute de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistitor interpreti sau executanti din Romania, republicata.


III. De asemenea, la art. XXIII din O.U.G. nr. 115/2023, se precizează:
„La articolul III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretut-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pang la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 13 iulie 2022, litera b) se modifica şi va avea următorul cuprins:
"b) Începând cu data de 1 ianuarie 2025, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum şi pentru copiii prevăzuti la art. 31 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă."

Comunicatul integral: Modificări în domeniul pensiilor OUG 115-2023