Alte drepturi În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile legii, următoarele prestaţii: a) tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari; b) bilete de odihnă, pentru asiguraţi; c) ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia. Casa Naţională de Pensii Publice acordă şi o serie de indemnizaţii cu caracter reparatoriu, stabilite prin legi speciale.