Precizari referitoare la aplicarea prevederilor legii nr. 47/2019

Precizari referitoare la aplicarea prevederilor legii nr. 47/2019 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, dar si a altor dispozitii legale in domeniul pensiilor

 

 1. Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 5.163

Mentiune: noua valoare a castigului salarial mediu brut se are in vedere incepand cu data de 15 martie a.c., data intrarii in vigoare a Legii nr. 47/2019.

Pentru perioada 1 ianuarie 14 martie a.c. se va avea in vedere valoarea de 4.162 lei a castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, aprobata prin Legea nr. 3/2018.

Valoarea catigului salarial mediu brut aferenta lunii martie 2019 este: (4.162 lei x 10 zile/21 zile) + (5.163 lei x 11 zile/21 zile) = 4.686 lei.

 

2.   Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/2019, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:

 1. in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 163 lei;
 2. in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2. 582

 

Mentiune: noile cuantumuri ale ajutorului de deces de 5.163 lei, respectiv de 2.582 lei, se aplica pentru decesele survenite incepand cu data de 15 martie a.c., data intrarii in vigoare a Legii nr. 47/2019.

Pentru perioada 1 ianuarie 14 martie a.c. se vor avea in vedere cuantumurile ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr. 3/2018, respectiv:

 1. in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 162 lei;
 2. c) in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului:

2.081 lei.

 

 1. In conformitate cu prevederile art. 138 si ale art. 1381 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:
 2. 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale;
 3. 4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 4. 8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

d)  21,25% datorata de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentiune: in cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datoreaza cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite si speciale de munca.

 

 1. Conform art. 42 alin.(1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 138 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale este inclusa si cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat. – –

4.1 Cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.

4.2 Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuate de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care datoreaza contributia la fondul de pensii administrat privat, sunt scutite de la plata acestei contributii incepand cu 1 ianuarie 2019.

 

 1. Potrivit art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate reprezinta 80 % din valoarea unui punct de pensie.

Pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 august 2019, indemnizatia de insotitor va fi de 880 lei, iar pentru perioada 1 septembrie 2019 – 31 decembrie 2019, de 1012 lei.

 

 1. Conform prevederilor HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.080 lei.

6.1. Prin exceptie, incepand cu aceeasi data, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.350 lei.

Mentiune: lncepand cu data de 1 ianuarie 2019, toate drepturite si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 164 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 3.000 lei. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Potrivit prevederilor art . 19 alin . (1) din Legea nr . 47/2019, in anul 2019 pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza drepturile respective.

8.1. In conformitate cu dispozitiile art. 20 din Legea nr. 47/2019, in anul 2019, tariful pentru un talon de plata la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card se mentine la 2,15 lei si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.

 

Conducerea Casei Judetene de Pensii Bistrita Nasaud