comunicat de presa 16.01.2019

În atenția persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza de Contract de asigurare socială și ale persoanelor care doresc să se asigure facultativ în sistemul unitar de pensii publice
 Începând cu 1 ianuarie 2019 :
Urmare a intrării în vigoare a prevederilor H.G nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, 
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare,în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială, facem urmatoarele precizări:

  • Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 2.080 lei.
  • Cota contribuției de asigurări sociale suportată de către asigurați se menține în procent de 25% . 
  • Contribuția minimă de asigurări sociale este de 520 lei/lună (2080x 25%)

Drept urmare, Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud va modifica din oficiu toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al cărui nivel se situează sub valoarea de 2.080 lei.