anunt concurs 17.08.2017

Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa Năsăud organizează în data de 17-18 august 2017 – concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante :
1. Consilier, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Biroului Comunicare si relatii publice.

1.Concursul constă în desfaşurarea a trei probe:
a) Depunerea dosarelor de concurs pînă la data de 07.08.2017.
b) Proba scrisă în data 17.08.2017 ora 10.
c) Interviul în data de 18.08.2017 ora 12.
1.1. Cerinţe privind ocuparea postului de consilier superior.
a) Pregătire de specialitate :
-Studii superioare de lungă durată
b) Cunoştinţe de operare calculator
c) Vechime în specialitata studiilor 9 ani.
1.2 Consilier superior – 9 ani pe studii superioare.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Juridic-
d-na Curac Mirela consilier, telefon 0263232095.

Bibliografie

  1. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  2. HG nr.257/2011 pentru aprobarea Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind

sistemul unitar de pensii publice

  1. 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată.
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată