comunicat 01.02.2017

Avind in vedere aplicarea si in anul 2017, pina la adoptarea legilor anuale bugetare, a prevederilor: Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; Legii 340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016; Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare Va aducem la cunostinta ca:

Incepind cu data de 01 ianuarie 2017 valoarea punctului de pensie este in valoare de 917,5 lei.

Indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare este de 1,14.

Pentru anul 2017 cotele de contributie de asigurari sociale sunt :

– pentru conditii normale de munca : 26,3%

 – pentru conditii deosebite de munca : 31,3%

– pentru conditii speciale de munca : 36,3%.       

Incepind cu 01 ianuarie 2017 cuantumul indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor incadrati in gradul I  de invaliditate, este in cuantum de 734 lei.

Referitor la veniturile din pensii

 Incepind cu data de 01 februarie 2017 venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.

Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiaza de asigurare in sistemul asigurarilor de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate. In cazul acestora, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta venitul lunar din pensii. Contributia se suporta de la bugetul de stat.

 Incepind cu veniturile aferente lunii februarie 2017, se elimina plafonul maxim al bazei  de calcul al comntributiei individuale de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor.

Tot de la 01 februarie 2017,

-costul serviciilor de copiere a documentelor solicitate in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarilesi completarile ulterioare este de 0,5 lei/pagina;  

-eliberarea, la cerere, a certificatului privind stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, conform art. 50 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, ramine in valoare de 15 lei.

Incepind cu data de 01 martie 2017, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, este de 520 lei.

Incepind cu data de 01 iulie 2017, valoarea punctului de pensie stabilita prin art. 12 alin. (1) din OUG nr. 99/2016, se majoreaza cu 9% si este de 1000 lei.

Cu aceeasi data, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor  prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010, devine 800 lei.